Zmiana hasła

Satel Integra-zmiana hasła

wprowadzamy używane hasło ( np.1234 ) zatwierdzamy ( gwiazdka ) naciskamy strzałkę w dół w manipulatorze uzyskujemy komunikat zmiana hasła zatwierdzamy # wpisujemy nowe hasło ( np. 2589 ) zatwierdzamy